Fakta

 

 • Klubben har 25 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september til juni den første tirsdag, onsdag eller torsdag i måneden fra kl. 18.00-21.30. Se mødeplan.
 • Klubbens kontingent er for året 2019/20  kr. 2000. Beløbet betales 1. januar og dækker internationale kontingenter og udgifter til afholdelse af klubbens møder og arrangementer
 • Vedtægter for Aalborg Zontaklub

 

Bestyrelsen pr. 1 juli  2019 

 • Elsemette Cassøe, formand, ecassoe53@gmail.com
 • Rita Calcino, næstformand, rcancino@cgs.aau.dk
 • Karin Olesen, kasserer, ol@aalkat-gym.dk
 • Agnete Røgild, sekretær, agnete@roegild.nu
 • Henriette Rosendal, hsr@km.dk

Suppleanter:

 • 1. suppleant: Lisbeth Hammer, lisbet-hammer@hotmail.com

Revisorer:

 • Elsebeth Schaap og Ulla Thostrup

 

                                             Medlemsaktiviteter 2019/2020.

 Onsdag d. 4. september:

Kvinder på tværs af grænser v. Lise Andersen. Forfatter til bog om bydelsmødre.

Tirsdag d. 1. oktober:

Klubmøde med klubrelateret indhold.

Torsdag d. 7. november: 

Markering af 100 års jubilæet med reception og festmiddag.

Tirsdag d. 3. december:

Julemøde

Torsdag d. 9. januar:

Kvinder og menneskeretsdomstolen. Foredrag ved Nina Holst- Christensen, Justitsministeriet.

Onsdag d. 5. februar:

Rundvisning på apotekersamlingen, Jens Bangs Stenhus.

Tirsdag d. 3. marts:

Jubilæumsudvalget

Torsdag d. 2. april:

Årsmøde.

Onsdag d. 6. maj:

Iværksætteri v. Kathrine Lindgren. Hvordan starte en virksomhed under hensyntagen til bæredygtighed.

Tirsdag d. 2. juni:

Sommermøde.