skovparkskollegie1
Nye legehus indvies på Skovparkkollegiet

 

Projekter

Gennem årene har klubben støttet mange forskellige projekter. Vi støtter hvert år Zonta International projekter med et beløb, men også nationale projekter.

Siden 2011 har vi gennem afholdelse af en kunstudstilling Kvinder og Kunst været i stand til at støtte lokale projekter som Krisecentret i Nørresundby to gange, Skovpark kollegiet for enlige mødre under uddannelse, samt sidste gang i 2015 Bydelsmødrene i Aalborg.

I september 2014 kunne vi overrække 20.000 kr. til Skovpark Kollegiet. Skovpark Kollegiets målgruppe er sårbare unge enlige mødre eller gravide kvinder på op til 25 år, der har svært ved at komme i gang med en uddannelse. Der er tale om et uddannelsesforberedende og støttende dagtilbud, hvor de unge kvinder styrkes fagligt, personligt og socialt. Til Skovpark Kollegiet er tilknyttet en sundhedsplejerske, socialrådgiver og en uddannelsesvejleder. Det er tidligere støttet af Socialstyrelsens Satspulje, men drives i dag af Aalborg Kommune.

På vores medlemsmøde d. 7 maj 2015 kunne vi indlede mødet med en festlig overrækkelse af donationer til Bydelsmødrene.  Bydelsmødrene er organiseret lokalt som en gruppe i tæt samarbejde med andre lokale aktører. På landsplan er alle Bydelsmødre-grupperne samlet under Bydelsmødrenes Landsorganisation. De arbejder for indvandrekvinder, der lever isoleret fra det omgivende samfund. Afdelingen i Aalborg Øst modtog 16.500 kr. til brug for en studietur til København med besøg på blandt andet Christiansborg. Bydelsmødrene i Skelagergården/Løvvangen fik 5.000 kr. til brug for uddannelse af bydelsmødre samt fribilletter til ZOO og Fårup Sommerland.

Aalborg Zontaklub donerer 20.000 kr. til Bydelsmødrene i Løvvangen.

Aalborg Zontaklub afholdt d. 1. og d. 2 oktober 2016 en kunstudstilling på UCN Hobrovej Aalborg med det formål at forbedre kvinders forhold og status inden for områder som sundhed, ligestilling, politiske rettigheder, uddannelse og økonomi.

Det er femte gang at Aalborg Zontaklub afholder kunstudstilling og igen i år går overskuddet til Bydelsmødrene.

Bydelsmødrene har valgt at uddanne sig for at hjælpe andre kvinde og deres familier i lokalområdet. De har valgt ugentlige at møde op til uddannelse inden for en bred vifte af områder, bl.a. det kommunale system, skolesamarbejde, sundhed og uddannelse. De er med til at bygge bro mellem kulturer, religioner og nationaliteter i nærområdet.

Det var derfor en glædens dag, da vi fra Aalborg Zontaklub kunne donere 20.000 kr. til bydelsmødrene netop d. 7. december, hvor 9 nye bydelsmødre fik overrakt deres uddannelsesbevis. De nye bydelsmødre kommer fra Congo, Irak, Tyrkiet, Danmark, Kurdistan, Palæstina og Somalia.

Overskuddet fra kunstudstillingen i efteråret 2017 blev d. 2-11 doneret til Mødrehjælpen i Aalborg, hvor klubben besøgte deres lokaler og fik en spændende gennemgang af Mødrehjælpens historie og funktion i dag af Rådgivningschef Ulla Krogager. Efter dette indlæg overrakte vores formand donationen på kr. 20.000.