Set & sket

Sommermødets ramme var i år Egholm i det smukkeste sommervejr, hvor der var hyggelig samling med et glas hvidvin på plænen bag Restaurant Kronborg. Herefter fortsatte mødet på restauranten hvor vi fik serveret stegt flæsk med persillesovs. Aftenens tema var først og fremmest at markere en god sæsons afslutning og ønske hinanden god ferie.

 

25 års jubilæum i Aalborg Zontaklub.

Den 5 september 2016 kunne tandlæge Elsebeth  Kolind Schaap markere 25 årsdagen for sin indmeldelse i Aalborg Zontaklub.

Dagen blev markeret ved medlemsmødet d. 1. september.

Ved denne lejlighed donerede Elsebeth 100 kr. for hvert af sine 25 medlems år til Legatrejsekassen i Aalborg Zontaklub. Hun udtalte i den anledning følgende:

“I de 25 år jeg har været medlem af Aalborg Zontaklub, er der sket meget i verden og i klubben; den har ændret sig i takt med ZI og med tilgang af nye energiske medlemmer og frafald af andre.  Men målene er for mig uændrede:

At dele et engagement med andre kvinder i forsøget på world wide at styrke kvinder og forbedre deres muligheder i verden

At mødes med entusiastiske, spændende, kloge og glade kvinder – og ikke mindst – fagligt forskellige kvinder, som jeg måske ellers aldrig ville have truffet.

At få indblik i mange facetter af samfundet gennem foredrag, virksomhedsbesøg og lignende

Og at have det sjovt

I det omfang jeg har mulighed for det, har jeg deltaget i Zonta begivenheder rundt om i landet, og her har det lille økonomiske bidrag fra Legatrejsekassen ofte haft betydning. Den mulighed ønsker jeg fortsat skal eksistere for andre klubmedlemmer, så derfor er mit ønske, at min donation her – 100 kr. for hvert medlems år i Aalborg Zontaklub – går til Legatrejsekassen.”

Formand Helle Larsen takkede for bidraget og kvitterede med tak og anerkendelse af Elsebeths store betydning for Aalborg Zontaklubs udvikling og initiativer. Således har Elsebeth været en særdeles aktiv og fremsynet formand, ligesom arbejdet i – og uden for bestyrelse har båret præg af stort engagement i kvinders vilkår og i klubbens arbejde. Udgangspunktet herfor er Elsebeths nærvær og nationale som internationale udsyn.

En stor tak og et tillykke med jubilæet fra Aalborg Zontaklub.