WOMEN IN TECHNOLOGY SCHOLARSHIP

Denne pris (scholarship) kan søges af dygtige kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles i 2019 priser på
• 3.000 kr. til den bedste ansøger, der opfylder kriterierne, i Aalborg Zonta-klub
• 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litauen, Norge)
• 8.000 USD til de seks bedste ansøgere på verdensplan.

Ansøgningsfristen er 1. juli 2019.

Hvis du ønsker at ansøge om disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til en dansk Zonta-klub.  Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email-adresse ol@katedralskolen.dk som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie- eller arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.
Denne Zonta-pris er helt ny og uddeles for første gang i 2019 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.