Klubmøde 7. november

Dato: Torsdag den 7. november 2022 kl. 18.00-21.30

Sted: Svalegaarden, Hasseris.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Dagens sang
 3. Kort nyt fra formanden
 4. Kort nyt fra udvalgene:
  1. Kommunikationsudvalget
  2. Fundraisingudvalget
  3. Medlemsudvalget
  4. Projektudvalget
  5. Mødeudvalg
  6. Legatudvalg
  7. Festudvalg
 5. Middag
 6. Oplæg ved aftenens gæst, repræsentant fra Girl Talk. Læs mere  https://www.girltalk.dk/om/om-os/aalborg-lokalafdeling/
 7. Evaluering af Luxus Lopper den 5.11.22 (forløb, resultat, etc.)
 8. Evt.