Fakta

 

 • Klubben har 24 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september til juni den første tirsdag, onsdag eller torsdag i måneden fra kl. 18.00-21.30. Se mødeplan.
 • Klubbens kontingent er for året 2020/21  kr. 2000. Beløbet betales 1. maj og dækker danske, distrikts og internationale kontingenter og udgifter til afholdelse af klubbens møder og arrangementer
 • Vedtægter for Aalborg Zontaklub

 

Bestyrelsen pr. 1 juli  2021

 • Rita Calcino, formand, rcancino@cgs.aau.dk
 • Lisbeth Hammer, næstformand, lisbet-hammer@hotmail.com
 • Jeanne Strunck, sekretær strunck@hum.aau.dk
 • Christine Stampe Frøsig, christinestampe@gmail.com
 • Henriette Rosendal, hsr@km.dk

Suppleanter:

 • 1. suppleant: Henrietta Haukrogh, henrietta@haukrogh.net

Kasserer:

 • Karin Olesen, kasserer, ol@katedralskolen.dk

Web-ansvarlig:

 • Karin Olesen, kasserer, ol@katedralskolen.dk

Revisorer:

 • Elsebeth Schaap og Ulla Thostrup

 

                                             Medlemsaktiviteter 2020/21

 Onsdag d. 2. september:

Besøg på Galleri Blæst ved Christine Frøsig Stampe.

Torsdag d. 1. oktober:

Foredrag v. Nina Holst-Christensen, kommitteret i EU-ret og Menneskeret om Menneskerettigheder.

Tirsdag d. 3. november: 

Musikterapi: Oplæg v. Aase Marie Ottesen, der forsker i og udvikler metoder til hjælp for demensramte med brugen af musikterapi.

December:

Julemøde- nærmere senere om tid og sted

Torsdag d. 7. januar:

Ny Zontaledelse: Helle Larsen, ny næstformand og ny formand Karen Marie Hougaard holder oplæg om Zonta.

Onsdag d. 3. februar:

Prisvinder Alexandra Foghtmann-Schultz holder oplæg om: Jagten på exoplaneter og liv i rummet.

Tirsdag d. 2. marts:

Årsmøde

Onsdag d. 7. april:

Besøg i Jane Skatka´s forretning.

Tirsdag d. 4. maj:

Foredrag af krigslægen Wiera Malaga Jensen

Juni:

Sommermøde. Nærmere om tid og sted senere.