Fakta

 

 • Klubben har 23 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september til juni den første tirsdag, onsdag eller torsdag i måneden fra kl. 18.00-21.30. Se mødeplanen nederst på siden.
 • Klubbens kontingent er for året 2022/23  kr. 2000. Beløbet betales 1. maj og dækker danske, distrikts og internationale kontingenter og udgifter til afholdelse af klubbens møder og arrangementer
 • Vedtægter for Aalborg Zontaklub – er revideret ny udgave kommer snarest

 

Bestyrelsen pr. 1 juli  2021

 • Rita Cancino, formand, rcancino@cgs.aau.dk
 • Lisbet Hammer van H, næstformand, lisbet-hammer@hotmail.com
 • Jeanne Strunck, sekretær strunck@hum.aau.dk
 • Christine Stampe Frøsig, christinestampe@gmail.com
 • Henriette Rosendal, hsr@km.dk

Suppleanter:

 • 1. suppleant: Henrietta Haukrogh, henrietta@haukrogh.net

Kasserer:

 • Karin Olesen, kasserer, ol@katedralskolen.dk

Web-ansvarlig:

 • Karin Olesen, kasserer, ol@katedralskolen.dk

Revisorer:

 • Elsebeth Schaap og Ulla Thostrup

 

Udvalg:

Medlemsudvalg: Henriette, Kirsten, Lisbet

Mødeudvalg: Jeanne, Tove, Ulla T, Dorte, Elsebeth

Fundraisings udvalg: Henrietta, Jane, Elsemette, Jeanne, Ina, Gry

Kommunikationsudvalg: Christine, Elsemette, Helle Birgitte, Gitte, Karin

Festudvalg: Christine, Dorte, Lene, Helle, Gry

Projektudvalg: Lisbet, Ulla K, Karin, Anne-Lise, Agnete, Ina

Legatudvalg: Karin, Ulla K, Kirsten, Henrietta

 

Medlemsaktiviteter 2021/22:

September onsdag d. 1: besøg hos Jane Skatka med eft. spisning

Oktober mandag d. 4: besøg hos Frida Still Vium med eft. spisning

November tirsdag d. 2: møde på Scheelsminde med oplæg ved Nikoline Prehn, spisning og derefter oplæg ved Dorte Holdgaard. Evt. besøg af mulige nye medlemmer.

December onsdag d. 1: juleafslutning (festudvalget melder ud)

Januar mandag d. 17: møde på Scheelsminde med samtaler om Zontas formål, nye medlemmer og ’lære hinanden at kende’

Februar mandag d. 7: besøg på Churchill museet Aalborg Kloster med eft. spisning

Marts onsdag d. 9: specialarrangement med foredrag i Folkekirkens Hus

April onsdag d. 6: årsmøde på Scheelsminde

Maj torsdag d. 12: møde på Scheelsminde med oplæg ved Maja Torp (Kamma-prisen) og besøg af klubben i Thy

Juni tirsdag d. 7: Sommerafslutning (festudvalget melder ud)