Legater

Aalborg Zontaklubs legat til støtte af kvinder

Legatet skal yde støtte til

 • Kvinder, der driver videnskabelig forskning inden for et område, der er til gavn for kvinder eller som opfylder et eller flere af Zontas formål.[1]
 • Kvinder, der på trods af vanskelige forhold[2], er under uddannelse.
 • Kvinder, der gør en forskel i arbejdet for at styrke andre kvinders forhold.
 • Kvinder, der uddanner sig/arbejder inden for naturvidenskab og teknologi.

Legaterne uddeles til kvinder i Aalborg Kommune og omegn.

Legaternes størrelse:

 • År 2019: 30.000 kr. fordelt på 3-6 portioner. Udløst af en donation fra Gudrun og Palle Mørchs Mindefond
 • År 2021: 15.000 kr. fordelt på 3 legater
 • År 2023: 15.000 kr. fordelt på 3 legater
 • År 2025: 15.000 kr. fordelt på 3 legater

Øvrige oplysninger

 • Med tildeling af legatet følger en forpligtelse til at formidle, hvad legatet er anvendt til, enten ved et indlæg på Aalborg Zontaklubs hjemmeside eller ved et oplæg på et medlemsmøde.
 • Ansøgningsfrist er 1. april og 1. oktober.
 • Bedømmelsesudvalget består af Aalborg Zontaklubs bestyrelse og kandidaten godkendes af Aalborg Zontaklub.
 • Spørgsmål om legatet kan rettes til Karin Olesen på telefon 91 56 66 90 eller karin_olesen@stofanet.dk
 • Legatet uddeles i maj og november i 2019, 2021, 2013 og 2025.
 • Ansøgningen sendes til Karin Olesen, Aalborg Zontaklub,  karin_olesen@stofanet.dk

Ansøgningsblanket hentes her 1.Ansøgningsskema til Aalborg Zontaklubs legat

[1] F.eks.

At arbejde for lige muligheder for mænd og kvinder.

At arbejde som forsker eller sidder i besluttende organer.

At arbejde for kvinders ret til at udvikle og udnytte egne kompetencer.

[2] F.eks. sygdom, økonomi og opvækst.

 

Zonta uddeler hvert år legater og anerkendelser til kvinder:

Amalia Earhart Fellowships

35 internationale legater på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne.

Jane M. Klausman Women in Business legater

32 distriktspriser på hver 1.000 USD, og 12 internationale priser på mindst hver 7.000 USD. Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år af en videregående businessuddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master grad. Ansøgningsfrist 30 april.

Young Women in  Public Affairs Awards

32 distriktspriser på hver 1.000 USD og fem internationale priser på hver 3.000 USD hvert år. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.

 

Læs mere om Zontas legater her http://membership.zonta.org/Tools/Award-Scholarship-Fellowship-Tools

 

WOMEN IN TECHNOLOGY SCHOLARSHIP

Denne pris (scholarship) kan søges af dygtige kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles i 2019 priser på

·       3.000 kr. til den bedste ansøger, der opfylder kriterierne, i Aalborg Zonta-klub

·       2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litauen,

     Norge)

·       8.000 USD til de seks bedste ansøgere på verdensplan.

Ansøgningsfristen er 1. juli 2019.

Ansøgningsskema 

Hvis du ønsker at ansøge om disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til en dansk Zonta-klub. Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email-adresse ol@katedralskolen.dk som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie- eller arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.

Denne Zonta-pris er helt ny og uddeles for første gang i 2019 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.