Aalborg Zonta Klub 100 år

 

 

PRESSEMEDDELELSE: Retfærdighed, værdighed, tillid – kvinder styrker kvinder

 

Info om Aalborg Zontaklub

Zonta International har i 2019 100 års jubilæum, og dette markeres med aktiviteter Internationalt, Nationalt og i Aalborg.

Vi støtter lokalt direkte bl.a.:

–       Skovparkkollegiet, Aalborg, som giver bolig og hjælp til unge enlige mødre under uddannelse.

–       Bydelsmødre som er med til at bygge bro mellem det danske samfund og kvinder med en etnisk minoritetsbaggrund. De arbejder frivilligt i deres lokalområde og støtter andre kvinder og deres familier. Bydelsmødrene er ikke præget af religiøse eller politiske opfattelser. På landsplan er der over 600 aktive bydelsmødre. Bydelsmødre hjælper tilflyttede kvinder.

–       Kampen mod handel med kvinder, prostitution i Nordjylland. Der er ca. 100 udenlandske massageklinikker i Nordjylland. Zonta styrker kvinder i at komme ud af prostitution og i arbejde/uddannelse.

Vi støtter internationalt bl.a.:

–       Kampen mod børneægteskaber. På verdensplan bliver en pige under 15. år gift hver 7. sekund. Vi investerer i pigernes uddannelse.

Der ud over uddeler Aalborg Zontaklub legater til enkeltpersoner, eksempel vis til kvinder der forsker og arbejder inden for Zontas formål, eller til kvinder under uddannelse der har brug for støtte trods vanskelige forhold.

Aalborg Zontaklub blev stiftet i 1937 som den 5. klub i Europa, den første blev stiftet i Buffalo, USA i 1919 i kampen om ligestilling. Zonta International er registreret som Non Governmental Organization (NGO) som en del af FN og Europarådet. Zonta er repræsenteret i 63 lande og har i Danmark 22 klubber. I år fejrer organisationen 100års jubilæum.

Alborg Zontaklubs arbejde udføres af kvinder, som via deres erfaringer og kompetencer udgør et netværk, hvis hovedformål er at styrke kvinder ved at bidrage med hjælp til selvhjælp. Nuværende formand er tidligere politidirektør Elsemette Cassøe.

På Aalborg Zontaklubs vegne

Medlem Gitte Jarsbo  gjarsbo@gmail.com 60 19 12 86

 

Yderligere Info

Formand Elsemette Cassøe

ecassoe53@gmail.com  www.aalborg.zonta.dk

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE:

 

Aalborg Zontaklub den 29. maj 2019

Gudrun og Palle Mørcks Mindefond støtter Aalborg Zontaklub.

Bestyrelsen i Gudrun og Palle Mørcks Mindefond har netop besluttet at donere 50.000kr til Aalborg Zontaklubs arbejde med at støtte udsatte kvinder.

I 2019, hvor Zonta International har 100-års jubilæum, støtter klubben to formål – Bydelsmødre i Aalborgområdet og et internationalt projekt ”Stop

Børneægteskaber”.

Aalborg Zontaklub har i løbet af året flere arrangementer, hvor der indsamles penge til at støtte kvinder, og klubben indgår i et samarbejde om uddannelse for Bydelsmødre.

Elsemette Cassøe udtaler:

Det har utrolig stor betydning for os, at Gudrun og Palle Mørcks Mindefond nu for anden gang støtter os med et stort beløb. Det giver os virkelig meget mere kraft til at arbejde for årets to formål.

På Aalborg Zontaklubs vegne

Medlem Gitte Jarsbo  gjarsbo@gmail.com 60 19 12 86

Yderligere Info

Formand Elsemette Cassøe

ecassoe53@gmail.com  www.aalborg.zonta.dk

Vedhæftet foto af formand Elsemette Cassøe.

 

 

 

 

 

 

 

Zonta Aalborg